Ve snaze zdůraznit trendy pro LGBTQ + datování - žalostně pochopenou populaci - Match.com provedla rozsáhlý průzkum ušlechtilých uživatelů, aby určili vše od toho, jak se cítí o manželství a rodině, o tom, jak se flirtují, o tom, jaké subkulturní identity se sladí . Průzkum s názvem LGBTQ v Americe byl rozšířením ročního průzkumu "Jednotlivci v Americe" datování platformy, který rozkládá seznamovací zvyklosti svých uživatelů, kteří nejsou ve spáchaných vztazích. Mezi nejzajímavější nálezy studie bylo, jak dlouho trvalo, než uživatelé LGBTQ + vyšli.

"LGBTQ v Americe" zkoumalo 1000 jediných uživatelů ve věku mezi 18 a 70 lety a zjistilo, že jen čtvrtina respondentů uvedla, že vyšli z toho roku, kdy uznali svou marginalizovanou genderovou identitu nebo sexuální orientaci pro sebe. Z těch, kteří si "uvědomili", že předtím, než byli 18 let, bylo sedm let průměrným časem, který trvalo říct někomu jinému, který označili za LGBTQ +. Pro ty, kteří si to uvědomili poté, co skončili 18, 2, 9 let byl průměrný čas, který jim trvalo, než jim něco říct.

Lidé, kteří byli přiřazeni muži při narození, nejdéle vyrazili, čekali v průměru o 1, 6 roků déle než lidé, jimž byla přidělena žena při narození, aby vyšli. Transmen měl nejkratší postup, zatímco transwomen měl nejdelší, v dalších 2, 1 rokách navíc, jak dlouho trvalo bisexuální a homosexuální muži. To není nesmírně překvapivé, vzhledem k tomu, že mužská sexuální tekutost je více marginalizovaná, že sexuální tekutost žen a transwomen jsou v současné době zažívá míru vraždy historických proporcí.

Je zřejmé, že vycházet je choulostivý proces, který vyžaduje čas a seberealizaci, a protože pohlaví a sexualita se mohou rozvíjet plynulou cestou, identity se často vyvíjejí a vyžadují mnoho "příchodů". Je to děsivý proces, který může zabrat mnoho emocionální šířky pásma, zejména pro lidi, kteří nemají přístup k odpovídajícím podpůrným systémům. Zajímavé je, že 28% respondentů uvedlo, že totožnost je výsledkem kombinace biologie a životních zkušeností. Šedesát čtyři procent si myslelo, že je to výhradně biologie, a to hlavně kvůli "narozenému způsobu" rétoriky, hlavním proudu hnutí za práva homosexuálů se zachovalo ve snaze přijmout palivo.

Ale pravdou je, že vědecké studie, které podporují biologickou hypotézu "narozeného tímto způsobem", se většinou provádějí s ohledem na homosexuální homosexuální muže. Existuje mnohem méně vědy, která zkoumá biologické faktory, které postihují divné ženy nebo lidi trans a gender-nonconforming, a paradigma "narozená tímto způsobem" často umlčuje složitější a nuanced zkušenosti plynulosti a průzkumu.

Doufejme, že tento průzkum může sloužit jako výzva pro přímé spojence, tvůrce politik a jiné osoby v pozicích relativní moci, což znamená, že komunita podivných lidí stále trpí obrovskými obtížemi, když se cítí dost bezpečně, aby vyšli. Zásahy, které se týkají toho, že vyprší čas, nejsou na podmanivých lidi, aby se vyhnuli a vyšli rychleji, ale na zbytek světa, aby vytvořili větší prostor, bezpečnost, přístup a inkluzivitu pro to, aby tak učinili.